Vanuit haar full service concept biedt VDW Administratie & Belastingadvies u informatie en advies over uw onderneming en de specifieke gebieden die u helpen om te komen tot een meer rendabele exploitatie van uw onderneming. Doordat we u tijdig informeren kunt u uw onderneming optimaal aansturen.

Soms zijn er echter ook situaties waarin u als ondernemer behoefte heeft aan een financiële sparringpartner, waarmee u kunt brainstormen en aan wie u uw huidige bedrijfsproblematiek of uw toekomstige uitbreidingsplannen kunt voorleggen.

VDW Administratie & Belastingadvies is graag uw gesprekspartner en financieel klankbord. Graag kijken we samen met u naar kansen, risico’s en zaken die bepalend zijn voor uw besluit. VDW Administratie & Belastingadvies is immers ook ondernemer pur sang en denkt graag kritisch met u mee vanuit een economisch-fiscale achtergrond. VDW Administratie & Belastingadvies combineert creatief en financieel advies met een (bedrijfs)economisch advies. VDW Administratie & Belastingadvies stelt zich graag op als flexibele, objectieve partner.